Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
61 người đã bình chọn
2843 người đang online

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

100%

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CBCC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

         

1

Trần Việt Hùng

Phó Giám đốc

ĐT: 02153.832.176

Email: tvtranviethung@gmail.com   

0913.010.535

2

Tạ Văn Tuấn

Phó Giám đốc

ĐT: 02153.825.226

Email: tuan.tavan@gmail.com

0912.079.862

3

Văn Sỹ Thắng

Phó Giám đốc

ĐT: 02153.833.199

Email: thangvsy@gmail.com

0982. 565.679

II

Văn phòng

 

 

 

 

       

1

Nguyễn Thị Ngọc Uyên

Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 02153.824.188

Email: uyenntn79@gmail.com

0912.485.986

2

Văn Đình Trung

Kế toán

Email: vandinhtrung84@gmail.com

0916.94.1984

3

Phạm Văn Tuấn

Chuyên viên

Email: tuanpv.db@gmail.com

0943.891.331

4

Đặng Mai Phương

Chuyên viên

Email:dangmaiphuong86@gmail.com                             

0912.217.818

5

Nguyễn Nữ Vân Huyền

Chuyên viên

Email: huyennguyenvandb@gmail.com

0975.889998

6

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Văn thư

ĐT: 02153.825.554 FAX: 02153.826.513

Email: thuynvdb@gmail.com

0912.137.678

7

Nguyễn Thế Toàn

Lái xe

 

0912.082.578

8

Lương Thị Thu

Bảo vệ

 

0973.238.869

III

Phòng NVQL biên giới

 

 

 

1

Phạm Ngọc Đủ

Trưởng phòng, phòng NVQL BG

02153.824.180

Email: ngadu389@gmail.com

0886.057.688

2

Đào Anh Dũng

Chuyên viên

Email: dungngoaivudb@gmail.com

0982.353.199

3

Phạm Văn Thắng

Chuyên viên

Email: phamthang247@gmail.com

0163.607.5454

IV

Phòng Kinh tế đối ngoại

 

 

 

1

Mai Văn Tiến

Trưởng phòng, phòng KTĐN

ĐT: 02153.831.973

Email: tienmv62@gmail.com

0912.247.305

2

Trần Thu Quyên

Chuyên viên

Email: quyentt79@gmail.com

0167.853.6364

3

Vũ Quyền

Chuyên viên

Email: vuquyenthanhtam@gmail.com

0979.644.429

4

Phạm Trung Kiên

Chuyên viên

Email: kienktdn@gmail.com

0166.838.4111

V

Phòng Lễ tân - Lãnh sự

 

 

 

1

Nguyễn Như Hưng

Trưởng phòng

Email: hungnvb@gmail.com

ĐT: 02153.827.165

0949.202.526

2

Nguyễn Hải Long

Chuyên viên

 

0912748270

3

Lâm Thanh Vị

Chuyên viên

Email: lanhsudienbien@gmail.com

0942.565.368

4

Hờ A Di

Chuyên viên

Email: disnvdienbien@gmail.com

0988.243.221

5

Kháng Mạnh Tứ

Chuyên viên

Email: tukmlanhsudienbien@gmail.com

0127.243.8444

°