Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
498 người đã bình chọn
1479 người đang online

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

100%

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG CHỨC SỞ NGOẠI VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT CƠ QUAN

DI ĐỘNG

I

Lãnh đạo Sở

 

 

 

1

Hoàng Tuyết Ban

Giám đốc

02153.826.012

0946.251.682

2

Văn Sỹ Thắng

Phó Giám đốc

02153.833.199

 

0982. 565.679

3

Tạ Văn Tuấn

Phó Giám đốc

02153.825.226

0912.079.862

II

Văn phòng

 

 

 

1

Nguyễn Thị Ngọc Uyên

Chánh Văn phòng

02153.824.188

0912.485.986

2

Đặng Mai Phương

Phó Chánh Văn phòng

 

0912.217.818

3

Văn Đình Trung

Kế toán

 

0916.94.1984

4

Nguyễn Nữ Vân Huyền

Chuyên viên (một cửa)

02153.824.118

0975.889998

5

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Văn thư

02153.825.554 02153.826.513

0912.137.678

6

Nguyễn Thế Toàn

Lái xe

 

0912.082.578

7

Mai Văn Trưởng

Lái xe

 

0931.668.655

III

Phòng NVQL biên giới

 

 

 

1

Phạm Ngọc Đủ

Trưởng phòng

02153.824.180

0886.057.688

2

Phạm Văn Thắng

Phó Trưởng phòng

 

038.607.5454

3

Đào Anh Dũng

Chuyên viên

 

0982.353.199

4

Phạm Văn Tuấn

Chuyên viên

 

0948.048.333

5

Trần Thu Quyên

Chuyên viên

 

033.853.6364

IV

Phòng Kinh tế đối ngoại

 

 

 

1

Mai Văn Tiến

Trưởng phòng

02153.831.973

0912.247.305

2

Vũ Quyền

Chuyên viên

 

0979.644.429

3

Phạm Trung Kiên

Chuyên viên

 

036.838.4111

4

Trần Minh Quân

Chuyên viên

 

0968.869.137

V

Phòng Lễ tân - Lãnh sự

 

 

 

1

Nguyễn Như Hưng

Trưởng phòng

02153.827.165

0949.202.526

2

Nguyễn Hải Long

Chuyên viên

 

0975.341.855

3

Lâm Thanh Vị

Chuyên viên

 

0942.565.368

4

Hờ A Di

Chuyên viên

 

0388.253.688

5

Kháng Mạnh Tứ

Chuyên viên

 

081.243.8444

 

°