Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
498 người đã bình chọn
1142 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
536/SNgV-VP 30/05/2022 V/v đề nghị báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
986/SNgV-LTLS 03/11/2021 Quản lý người nước ngoài đến làm việc tại các Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4538/BNG-CNV 29/10/2021 Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
3003/LS-QHLS 09/08/2021 Xử lý trường hợp người nước ngoài tử vong do nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virut SARS-CoV-2
527/TB-SNgV 25/06/2021 Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi công chức năm 2021
390/TB-SNgV 25/05/2021 Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021
1658/BNG-CNV 17/05/2021 Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
791/SNgV-VP 23/10/2020 V/v đề nghị báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2020 và xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2021
866/QĐ-UBND 27/08/2020 QĐ phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng của Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên
616/SNgV-VP 14/08/2020 V/v triển khai Quyết định số 1178/QĐ-TTg, ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1178/QDD-TTg 04/08/2020 Quyết định về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế
615/QĐ-UBND 29/06/2020 QĐ công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên
397/SNgV-VP 25/05/2020 Đề nghị báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020
151/TB-SNgV 24/02/2020 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020
948/SNgV-VP 08/10/2019 v/v đề nghị báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2019 và xây dựng kế hoạch đoàn ra đoàn vào năm 2020
1 2 3 4 5 6    
°