Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
60 người đã bình chọn
7298 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
397/SNgV-VP 25/05/2020 Đề nghị báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020
151/TB-SNgV 24/02/2020 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020
948/SNgV-VP 08/10/2019 v/v đề nghị báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2019 và xây dựng kế hoạch đoàn ra đoàn vào năm 2020
325/SNgV-VP 12/04/2019 Tham gia Cuộc thi viết Tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2018
29/TB-SNgV 09/01/2019 Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên năm 2019
77/2015/NĐ-CP 10/09/2015 Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
29/2015/tt-bnnptnt 04/09/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
1360/qđ-ttg 17/08/2015 Vv điều chỉnh bổ sung đề án tái cơ cấu tổng công ty Lương thực miền bắc
34/2015/QĐ-TTG 14/08/2015 Ban hành danh mục các chương trình dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ
251/BC-UBND 12/08/2015 VV thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
37/2015/TT-BGTVT 28/07/2015 Quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ
2660/QĐ-BGTVT 27/07/2015 Vv đính chính Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô
34/2015/TT-BGTVT 24/07/2015 Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
63/2015/NĐ-CP 22/07/2015 Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sx lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
62/2015/NĐ-CP 18/07/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
1 2 3 4 5 6    
°