Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
498 người đã bình chọn
1493 người đang online

Quá trình hình thành và PT

100%

Quá trình thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên

Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên, tiền thân là Ban Ngoại vụ và Biên giới tỉnh Lai Châu trực thuộc UBND tỉnh Lai Châu trên cơ sở hợp nhất Ban Ngoại vụ và Ban Biên giới tỉnh theo Quyết định số 08/2003/QĐ-UB ngày 11/3/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ). Ban Ngoại vụ và Biên giới chỉ có 13 CBCC, gồm Trưởng Ban, 01 Phó trưởng Ban và 03 phòng chuyên môn. Trước yêu cầu và nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ, ngày 03/8/2005 Sở Ngoại vụ được thành lập (theo Quyết định số 803/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên).

°