Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
498 người đã bình chọn
1230 người đang online

Giải quyết, quản lý người nước ngoài nhập cảnh làm việc, học tập, hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 24 - 01 - 2022
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Văn bản số 7937/VPCP-QHQT, ngày 29/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng "Hộ chiếu vắc-xin" và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế.

    Ngày 21/01/2022, UBND tỉnh Điện Biên có Văn bản số 215/UBND-NC về việc giải quyết, quản lý người nước ngoài nhập cảnh làm việc, học tập, hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Văn bản đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành trong việc quản lý người nước ngoài nhập cảnh; Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiên tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến tỉnh Điện Biên với mục đích làm việc, học tập, hoạt động nhân đạo đảm bảo đúng quy định.

    Chi tiết Văn bản số 7937/VPCP-QHQT, ngày 29/10/2021 của Văn phòng Chính phủ  xem tại đây; Văn bản số Văn bản số 215/UBND-NC, ngày 21/01/2022 của UBDN tỉnh Điện Biên xem tại đây.

Tin mới nhất

ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN VƯƠNG QUỐC Ô MAN TẠI VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN(14/06/2022 9:37 CH)

Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh qua tất cả các cửa khẩu trên địa bàn...(29/04/2022 4:27 CH)

Giải quyết, quản lý người nước ngoài nhập cảnh làm việc, học tập, hoạt động nhân đạo trên địa bàn...(24/01/2022 5:22 CH)

Giải quyết nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cự ở nước ngoài cùng nhân thân(21/01/2022 4:34 CH)

Thực hiện phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh(20/01/2022 10:42 CH)

°