Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
498 người đã bình chọn
1508 người đang online

Nghị định 152/2020/NĐ-CP, ngày 30/12/2020

Đăng ngày 11 - 01 - 2022
100%

Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cắ nhân người nước ngoài.

Chi tiết Nghị định 152/2020/NĐ-CP tại đây.

Tin mới nhất

Thông tư số 03/2021/TT-BNG, ngày 28/10/2021 của Bộ Ngoại giao về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,...(19/01/2022 4:52 CH)

Thông tư 04/2020/TT-BNG, ngày 25/9/2020 của Bộ Ngoại giao Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá...(13/01/2022 9:33 CH)

Thông tư Số 01/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định...(11/01/2022 9:15 CH)

Nghị định 111/2011/NĐ-CP, ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp...(11/01/2022 9:11 CH)

Nghị định 152/2020/NĐ-CP, ngày 30/12/2020(11/01/2022 9:10 CH)

°