Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
60 người đã bình chọn
7365 người đang online

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019

Đăng ngày 16 - 01 - 2019
100%

Chiều ngày 05/01/2019, Khối Thi đua Tổng hợp - Đối ngoại tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan trong Khối thi đua. Đồng chí Lê Hửu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Năm 2018, các cơ quan trong khối thi đua Tổng hợp - Đối ngoại đã kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng của Trung ương, của tỉnh và tổ chức ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua một cách sâu rộng ngay từ những ngày đầu năm; nội dung thi đua bám sát yêu cầu và phù hợp với tình hình, điều kiến thực tiễn của từng cơ quan trong khối; 100% các tập thể, cá nhân đã đăng ký các phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua trong năm đảm bảo theo quy định. Công tác khen thưởng đã đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ và đã tạo được động lực phấn đấu cho các tập thể cá nhân trong thực hiện công tác triển khai nhiệm vụ; kịp thời động viên, lôi cuốn khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy khả năng, năng lực của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao….
Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo và đã thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2019, đồng thời bình xét và suy tôn cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác và các phong trào thi đua. Hội nghị đã thống nhất suy tôn và đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu cờ thi đua xuất sắc năm 2018 cho Sở Nội vụ và tặng 05 Bằng khen cho các đơn vị: Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Sở  Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh.
Nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và để triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ thi đua năm 2019, đại điện lãnh đạo 07 cơ quan trong khối thi đua Tổng hợp - Đối ngoại đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019 trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh.
Kết thúc Hội nghị đồng chí Lê Hữu Khang – Giám đốc Sở Nội vụ, cơ quan Thường trực Khối thi đua năm 2018 đã bàn giao nhiệm vụ Thường trực Khối thi đua năm 2019 cho Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh./. 

Mai Phương

Tin mới nhất

Lễ ký biên bản bàn giao bản vẽ hoàn công và phân công quản lý, bảo vệ mốc quốc giới với tỉnh...(10/05/2019 4:40 CH)

Ðón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm(16/01/2019 9:46 CH)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019(16/01/2019 9:09 CH)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019(16/01/2019 9:06 CH)

°